Feminizm, gender i inne potwory.

Saksońska Ministra ds. SPRAWIEDLIWOŚCI, DEMOKRACJI, EUROPY I RÓWNEGO TRAKTOWANIA objęła honorowym patronatem cykl festiwalowy poświęcony tematyce praw kobiet i równouprawnienia. Dziś weźmie udział w otwierającej Festiwal debacie „Feminizm, gender i inne potwory” w Zamku Książ.


Szanowni Państwo,
niezwykle się cieszę, iż Wolny Kraj Związkowy Saksonia, reprezentowany przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania jest w tym roku – po raz pierwszy – partnerem Festiwalu Góry Literatury.

W roku zdominowanym przez pandemię korona-wirusa kolejny raz udało się Państwu stworzyć znakomity program Festiwalu.Z wielką przyjemnością obejmuję patronatem cykl festiwalowy poświęcony tematyce praw kobiet i równouprawnienia. Jest to dla mnie wielki zaszczyt.

Osobiście z niecierpliwością czekam na debatę na Zamku Książ Feminizm, gender i inne potwory, w której będę mogła zabrać głos oraz na spotkanie z Olgą Tokarczuk, jedną z najważniejszych współczesnych autorek europejskich. Podziwiam twórczość Pani Tokarczuk i niezwykle cenię jej zaangażowanie na rzecz obrony demokracji i praw człowieka. W pamięci mam jej wybitną mowę noblowską. Zgadzam się z nią, iż fakt, że język kształtuje rzeczywistość i zmienia świat powinien być traktowany ze szczególną odpowiedzialnością.

Korzystając z okazji pragnę pogratulować organizatorom Festiwalu Góry Literatury otrzymania specjalnej Nagrody Kulturalnej Śląska 2021 za wkład w pojednanie polsko-niemieckie i dialog międzykulturowy.

Literatura jest niezbędnym narzędziem w dyskursie o egzystencji człowieka, ale może być też ważnym głosem w kwestiach demokracji. Znaczenie literatury jest nie do przecenienia, zwłaszcza w obecnych czasach.

Z wyrazami szacunku
Katja Meier